Choď na obsah Choď na menu
 


Tituly na výstavách

1. 1. 2010

Oblastné a krajské výstavy
Tu môžeme získať tieto tituly:
Víťaz triedy - pre jedincov, ktorí v triede mladých, otvorenej, pracovnej, víťazov a veteránov dostali známku výborný 1 (u plemena NO v triede mladých to môže byť i jedinec, ktorý získal známku veľmi dobrý 1 - to neplatí na MV)
Oblastný alebo krajský víťaz - pre najkrajšieho psa i suku z víťazov tried: medzitriedy, triedy otvorené, pracovnej alebo víťazov.
Najkrajší veterán - pes alebo suka z víťazov tried veteránov.

Národné výstavy
Národný víťaz - pre najkrajšieho psa i suku jednotlivých plemien z medzitriedy, triedy otvorené, pracovné a víťazov (všetci s ocenením výborný 1 CAC). Na každej výstave sa tento titul neudeľuje (uvedené v propozícíách).
Víťaz výstavy - BIS - tu súťažia všetci víťazi skupín FCI.
Víťaz skupiny - BIG - tu súťažia všetci víťazi plemien (BOB) zodpovedajúcej skupiny FCI.
Víťaz plemena - BOB - tu sa vyberá z najlepších mladých (CAJC) a z najlepších dospelých jedincov (CAC, výborný 1 z triedy veteránov a z národných víťazov).
Najkrajší veterán - pes alebo suka z víťazov tried veteránov.
CAJC - tj.čakateľstvo šampionátu mladých určené v triede mladých, psovi a suke so známkou výborný 1.
CAC - tj. čakateľstvo slovenského šampionátu krásy určené psovi a suke so známkou výborný 1 v triedach: medzitrieda, otvorená, pracovná a víťazov.
r.CAC - tj. rezervný CAC pre psa i fenu z triedy, kde bol zadaný CAC, so známkou výborný 2 v triedach: medzitrieda, otvorená, pracovná a víťazov.

Medzinárodné výstavy
Víťaz výstavy - BIS - tu súťažia všetci víťazi skupín FCI.
Víťaz skupiny - BIG - tu súťažia všetci víťazi plemien (BOB) odpovedajúcej skupiny FCI.
Víťaz plemena - BOB - vyberá sa zo všetkých mladých (CAJC), výborný 1 z tried veteránov a psy i suky s CACIB.
Najkrajší veterán - pes nebo suka z víťazov tried veteránov.
CAJC - tj.čakateľstvo šampionátu mladých určené v triede mladých psovi a suke so známkou výborný 1.
CAC - tj. čakateľstvo slovenského šampionátu krásy určené psovy a suke so známkou výborný 1 v triedach: medzitriede, otvorenej, pracovnej a víťazov.
r.CAC - tj. rezervný CAC pre psa i suku z triedy, kde bol zadaný CAC, so známkou výborný 2 v triedach: medzitriede, otvorenej, pracovnej a víťazov.
CACIB - tj. čakateľstvo medzinárodného šampionátu krásy navrhnutý rozhodčom najkrajšiemu psovi a suke v medzitriede, otvorenej, pracovnej, šampiónov (všetci s ocenením výborný 1 a CAC).
r. CACIB - tj. rezervný CACIB - ten je navrhnutý najkrajšiemu psovi a suke so známkou výborný 2. Sem postupujú výborný 2 r.CAC z triedy, kde bol navrhnutý CACIB a výborný 1 CAC z ostatných tried.

Klubové výstavy
Klubový víťaz - ten se určuje najkrajšiemu jedincovi - psovi i suke z tried: medzitriedy, otvorenej, pracovnej a víťazov(všetci so známkou výborný 1 CAC).
Víťaz výstavy - BIS
Víťaz plemena - BOB - tu sa vyberá z najlepších mladých (CAJC) a z najlepších dospelých jedincov (CAC, výborný 1 z triedy veteránov a z klubových víťazov).
Najkrajší veterán - pes nebo suka z víťazov tried veteránov.
CAJC - tj.čakateľstvo šampionátu mladých určené v triede mladých psovi a suke so známkou výborný 1..
CAC - tj. čakateľstvo slovenského šampionátu krásy určené psovy a suke so známkou výborný 1 v triedach: medzitriede, otvorenej, pracovnej a víťazov.
r.CAC - tj. rezervný CAC pre psa i suku z triedy, kde bol zadaný CAC, so známkou výborný 2 v triedach: medzitriede, otvorenej, pracovnej a víťazov.

Špeciálna výstava
Víťaz špeciálnej výstavy - určuje sa najkrajšiemu psovi i suke z tried: medzitriedy, otvorenej, pracovnej a víťazov (všetci s ocenením výborný 1 CAC)
Víťaz výstavy - BIS
Víťaz plemena - BOB - tu sa vyberá z najlepších mladých (CAJC) a z najlepších dospelých jedincov (CAC, výborný 1 z triedy veteránov).
Najkrajší veterán - pes nebo suka z víťazov tried veteránov.
CAJC - tj.čakateľstvo šampionátu mladých určené v triede mladých psovi a suke so známkou výborný 1..
CAC - tj. čakateľstvo slovenského šampionátu krásy určené psovy a suke so známkou výborný 1 v triedach: medzitriede, otvorenej, pracovnej a víťazov.
r.CAC - tj. rezervný CAC pre psa i suku z triedy, kde bol zadaný CAC, so známkou výborný 2 v triedach: medzitriede, otvorenej, pracovnej a víťazov.

Obrázok

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.